GoPlanner

Infordata Sistemi Srl
Strada per Vienna 55/1 34151
Trieste (TS)
Tel: 040367189
P.IVA 00933570327

Politika privatnosti prema člancima 13-14 Uredbe EU 2016/679

Subjekti podataka: Posjetitelji web stranice.

Infordata Sistemi Srl, kao Voditelj obrade Vaših osobnih podataka, u skladu s Uredbom EU 2016/679, u daljnjem tekstu „GDPR“, ovim putem Vas obavještava da navedena Uredba osigurava zaštitu ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka, te obrada će se temeljiti na načelima poštenja, zakonitosti, transparentnosti te zaštite vaše privatnosti i prava.

Vaši osobni podaci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama gore navedene uredbe i obvezama povjerljivosti koje su u njoj predviđene.

Svrhe obrade: Vaši podaci će se posebno obrađivati u sljedeće svrhe vezane uz ispunjavanje zakonskih ili ugovornih obveza:

 • Tehnički i funkcionalni pristup web stranici, bez zadržavanja podataka nakon zatvaranja preglednika.
 • Napredna navigacija ili prilagođeno upravljanje sadržajem.
 • Statističke svrhe i analize pregledavanja.

Obrada podataka potrebnih za izvršavanje takvih obveza nužna je za pravilno upravljanje odnosom, a njihovo pružanje je obvezno za postizanje gore navedenih svrha. Voditelj obrade Vas također obavještava da svako nepriopćavanje ili netočno priopćavanje nekog od obveznih podataka može rezultirati nemogućnošću osiguranja adekvatnosti same obrade.

Vaši osobni podaci također se mogu, uz vaš pristanak, koristiti u sljedeće svrhe:

 • Marketinške i reklamne svrhe.

Pružanje podataka u gore navedene svrhe za vas nije obavezno, a vaše odbijanje obrade podataka neće ugroziti nastavak odnosa ili primjerenost same obrade.

Metode obrade: Vaši osobni podaci mogu se obrađivati na sljedeće načine:

 • Elektroničkim računalima koja koriste softverske sustave kojima upravlja treća strana.
 • Elektronička računala pomoću softverskih sustava kojima se upravlja ili se izravno programira.
 • Privremena anonimna obrada.

Svaka obrada odvija se u skladu s metodama navedenim u člancima 6., 32. GDPR-a i usvajanjem sigurnosnih mjera koje su tamo predviđene.

Komunikacija: Vaši podaci će biti priopćeni samo nadležnim i propisno imenovanim subjektima za obavljanje potrebnih usluga za pravilno upravljanje odnosom, uz jamstvo zaštite prava nositelja podataka.

Vaše podatke obrađivati će samo osobe koje je izričito ovlastio Voditelj obrade podataka, a posebno sljedeće kategorije zaposlenika:

 • Programeri i analitičari.
 • Komercijalni i marketinški menadžment.
 • Servisni pult.

Širenje: Vaši osobni podaci neće se širiti ni na koji način.

Razdoblje pohrane: Obavještavamo vas da je, u skladu s načelima zakonitosti, ograničenja svrhe i minimiziranja podataka, sukladno članku 5. GDPR-a, razdoblje pohrane vaših osobnih podataka:

 • Uspostavljeni na vremensko razdoblje koje ne prelazi postizanje svrhe za koju se prikupljaju i obrađuju za izvođenje i ispunjenje ugovornih svrha.
 • Uspostavljeno na razdoblje koje ne prelazi učinak pruženih usluga.
 • Uspostavljeni za vremensko razdoblje koje ne prelazi postizanje svrhe za koju se prikupljaju i obrađuju te u skladu s obveznim rokovima propisanim zakonom.

Upravljanje kolačićima: Ako imate nedoumica ili ste zabrinuti u vezi s upotrebom kolačića, uvijek možete intervenirati kako biste spriječili njihovo postavljanje i čitanje, na primjer, izmjenom postavki privatnosti u svom pregledniku kako biste blokirali određene vrste.

Budući da se svaki preglednik – a često i različite verzije istog preglednika – značajno razlikuju jedan od drugoga, ako radije neovisno djelujete kroz postavke preglednika, detaljne informacije o potrebnom postupku možete pronaći u vodiču za preglednik. Za pregled radnji za najčešće preglednike možete posjetiti www.cookiepedia.co.uk.

Oglašivačke tvrtke također vam omogućuju da se isključite iz primanja ciljanih oglasa ako želite. To ne sprječava postavljanje kolačića, ali zaustavlja korištenje i prikupljanje nekih podataka od strane takvih tvrtki.

Za više informacija i mogućnost isključivanja posjetite www.youronlinechoices.com.

Voditelj obrade: Voditelj obrade podataka, sukladno Zakonu, je Infordata Sistemi Srl (Strada per Vienna 55/1, 34151 Trieste (TS); e-pošta: info@infordata.it; telefon: 040367189; PDV broj: 00933570327) u osobi njegov zakonski zastupnik pro tempore.

Imate pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje (pravo na zaborav), ograničenje, ažuriranje, ispravak, prijenos i protivljenje obradi osobnih podataka koji se na vas odnose, kao i općenito, možete ostvariti sva prava predviđeno člancima 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR-a.

Uredba EU 2016/679: Članci 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Prava ispitanika

1. Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu o postojanju ili nepostojanju osobnih podataka koji se na njega odnose, čak i ako još nisu zabilježeni, te njihovu komunikaciju u razumljivom obliku.

2. Ispitanik ima pravo dobiti naznaku:

 1. porijeklo osobnih podataka;
 2. svrhe i metode obrade;
 3. logika koja se primjenjuje u slučaju obrade koja se provodi uz pomoć elektroničkih instrumenata;
 4. identifikacijske podatke voditelja obrade podataka, izvršitelja obrade podataka i imenovanog predstavnika u skladu s člankom 5. stavkom 2.;
 5. subjekte ili kategorije subjekata kojima se osobni podaci mogu priopćiti ili koji mogu saznati za njih kao imenovani predstavnik na teritoriju države, obrađivači podataka ili odgovorne osobe. 

3. Ispitanik ima pravo dobiti:

 1. ažuriranje, ispravljanje ili, kada je to zainteresirano, integracija podataka;
 2. brisanje, pretvaranje u anonimni oblik ili blokiranje podataka koji se nezakonito obrađuju, uključujući podatke čije zadržavanje nije potrebno za svrhe za koje su podaci prikupljeni ili naknadno obrađeni;
 3. potvrdu da su postupci navedeni u točkama a) i b) bili upozoreni, također u pogledu njihovog sadržaja, onima kojima su podaci priopćeni ili diseminirani, osim u slučaju kada se takvo izvršenje pokaže nemogućim ili uključuje korištenje sredstava očito nesrazmjerno zaštićenom pravu;
 4. prenosivost podataka.

4. Ispitanik ima pravo na prigovor, u cijelosti ili djelomično:

 1. iz legitimnih razloga, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, čak i ako je relevantno za svrhu prikupljanja;
 2. na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega u svrhu slanja reklamnih materijala ili izravne prodaje ili za provođenje istraživanja tržišta ili komercijalne komunikacije.