GoPlanner

post-header

S pametno omarico je prevzem zdravstvene dokumentacije nadvse preprost

GoPlanner PICK IT UP
za prevzem medicinske dokumentacije v zdravstvenih ustanovah

Uporaba pametne omarice za dostavo in prevzem dokumentov z občutljivimi podatki

Velikokrat se zgodi, da mora pacient v bolnišnico, da bi prevzel zdravniško poročilo ali zdravstveno dokumentacijo.

Postopek prevzema ni vedno hiter, in obenem se s tem povečuje število ljudi v zdravstveni ustanovi.

Z aplikacijo GoPlanner PICK IT UP je zdaj mogoče poenostaviti dostavo katerega koli osebnega dokumenta in preprečiti, da bi ljudje v zdravstvenih ustanovah ostajali dlje, kot je potrebno. Prednost je tudi v tem, da je dokumente mogoče prevzeti kadar koli in za to ni treba obremenjevati osebja ustanove.

Pacienti so o razpoložljivosti dokumenta v pametni omarici obveščeni s sporočilom, v katerem se nahaja tudi geslo, ki omogoči prevzem dokumentov/izvidov.

Ta rešitev je zelo pripravna za naslednje ustanove:

  • javno in zasebno zdravstvo
  • analitični laboratoriji
  • poliklinike

Namenjena je tudi pacientom, ki raje imajo poročila v papirni kot pa v digitalni obliki.

Postopek je preprost in razdeljen na dve fazi: dostava in prevzem:

Deposit: The delivery persons, after identifying themselves with their details, activate the deposit function, enter the patient’s tax code and mobile phone number, place the documents in the selected box and close the door. When the box is closed, the locker sends an SMS to the customers informing them of the availability of the documents entered, reporting the collection PIN. The employee can also make other deposits for other customers in within the same session.

Dostava: Dostavljavci poročil, po tem, ko se identificirajo s svojimi podatki, aktivirajo funkcijo deponiranja, vnesejo pacientovo davčno številko in številko mobilnega telefona, odložijo dokumente v izbrano škatlo in zaprejo vrata. Ko je škatla zaprta, stranka/pacient avtomatično prejme SMS sporočilo z obvestilom o razpoložljivosti vnesenih dokumentov in kodo PIN za njen prevzem. Zaposleni/dostavljalec lahko nato opravi še ostale pologe za druge stranke.

Prevzem: Pacienti prejmejo sporočilo “dokumentacija je na voljo” prek sporočila SMS ali elektronske pošte in kodo PIN za prevzem; od takrat dalje se lahko napotijo do pametne omarice, ki prebere RFID ali črtno kodo zdravstvene kartice, in vnesejo prejeto kodo PIN. Če je ta pravilna, se pametna omarica odpre in takrat je mogoče prevzeti zdravstveno dokumentacijo.