GoPlanner

Infordata Sistemi Srl
Strada per Vienna 55/1 34151
Trieste (TS)
Tel: 040367189
P.IVA 00933570327

Politika zasebnosti v skladu s členi 13-14 Uredbe EU 2016/679

Subjekti podatkov: Obiskovalci spletnega mesta.

Podjetje Infordata Sistemi Srl vas kot upravljavec vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, v nadaljevanju “SUVP”, obvešča, da navedena uredba določa varstvo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in da bo ta obdelava temeljila na načelih poštenosti, zakonitosti, preglednosti ter varstva vaše zasebnosti in pravic.

Vaši osebni podatki bodo obdelani v skladu s pravnimi določbami navedene uredbe in v njej določenimi obveznostmi glede zaupnosti.

Nameni obdelave: vaši podatki bodo obdelani zlasti za naslednje namene, povezane z izpolnjevanjem zakonskih ali pogodbenih obveznosti:

 • Tehnični in funkcionalni dostop do spletnega mesta, pri čemer se po zaprtju brskalnika podatki ne shranjujejo.
 • Napredna navigacija ali prilagojeno upravljanje vsebine.
 • Statistični nameni in nameni analize brskanja.

Obdelava podatkov, potrebnih za izpolnjevanje takšnih obveznosti, je potrebna za pravilno upravljanje razmerja, njihova zagotovitev pa je obvezna za doseganje zgoraj navedenih namenov. Upravljavec podatkov vas tudi obvešča, da lahko vsako neporočanje ali nepravilno sporočanje enega od obveznih podatkov povzroči nezmožnost zagotavljanja ustreznosti same obdelave.

Vaši osebni podatki se lahko z vašim soglasjem uporabljajo tudi za naslednje namene:

 • za namene trženja in oglaševanja.

Posredovanje podatkov za zgoraj navedene namene je za vas neobvezno in vaša zavrnitev obdelave podatkov ne bo ogrozila nadaljevanja razmerja ali ustreznosti same obdelave.

Načini obdelave: vaši osebni podatki se lahko obdelujejo na naslednje načine:

 • z elektronskimi računalniki, ki uporabljajo sisteme programske opreme, ki jih upravljajo tretje osebe
 • z elektronskimi računalniki, ki uporabljajo sisteme programske opreme, ki se upravljajo ali programirajo neposredno
 • začasna anonimna obdelava.

Vsaka obdelava poteka v skladu z metodami, določenimi v členih 6 in 32 SUVP, in s sprejetjem varnostnih ukrepov, določenih v teh členih.

Komunikacija: Vaši podatki bodo posredovani le pristojnim in ustrezno imenovanim subjektom za izvajanje storitev, potrebnih za pravilno upravljanje razmerja, z zagotovljenim varstvom pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Vaše podatke bo obdelovalo samo osebje, ki ga izrecno pooblasti upravljavec podatkov, zlasti pa naslednje kategorije zaposlenih:

 • Programerji in analitiki
 • Komercialno in marketinško vodstvo
 • Služba za storitve

Razširjanje: Vaši osebni podatki se ne bodo širili na noben način.

Obdobje shranjevanja: v skladu z načeli zakonitosti, omejitve namenov in zmanjšanja obsega podatkov v skladu s členom 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov vas obveščamo, da je obdobje hrambe vaših osebnih podatkov:

 • za izvajanje in izpolnjevanje pogodbenih namenov:  določeno za obdobje, ki ne presega doseganja namenov, za katere se zbirajo in obdelujejo
 • vzpostavljena za obdobje, ki ne presega obdobja izvajanja opravljenih storitev
 • za obdobje, ki ne presega doseganja namenov, za katere se zbirajo in obdelujejo, ter v skladu z obveznimi roki, ki jih določa zakon.

Upravljanje piškotkov: Če imate dvome ali pomisleke glede uporabe piškotkov, lahko vedno preprečite njihovo nastavitev in branje, na primer tako, da spremenite nastavitve zasebnosti v brskalniku in blokirate določene vrste.

Ker se posamezni brskalniki – in pogosto tudi različne različice istega brskalnika – med seboj precej razlikujejo, lahko v primeru, da raje ukrepate samostojno prek nastavitev brskalnika, podrobne informacije o potrebnem postopku najdete v priročniku brskalnika. Pregled ukrepov za najpogostejše brskalnike si lahko ogledate na spletni strani www.cookiepedia.co.uk.

Oglaševalska podjetja vam tudi omogočajo, da se po želji odjavite od prejemanja ciljnih oglasov. To ne preprečuje nastavljanja piškotkov, vendar pa ta podjetja ne morejo več uporabljati in zbirati nekaterih podatkov.

Za več informacij in možnost odjave obiščite www.youronlinechoices.com.

Upravljalec: Upravljavec podatkov v skladu z zakonom je Infordata Sistemi Srl (Strada per Vienna 55/1, 34151 Trst (TS), Italija; elektronska pošta: info@infordata.it; telefon: 040367189; davčna številka: 00933570327) v osebi svojega zakonitega zastopnika pro tempore.

Od upravljavca podatkov imate pravico zahtevati izbris (pravica biti pozabljen), omejitev, posodobitev, popravek, prenosljivost in ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov v zvezi z vami ter na splošno uveljavljati vse pravice iz členov 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 in 22 SUVP.

Uredba EU 2016/679: Členi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev obstoja ali neobstoja osebnih podatkov v zvezi z njim, tudi če še niso evidentirani, in njihovo posredovanje v razumljivi obliki.

2. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do navedbe:

 1. izvora osebnih podatkov; 
 2. namenov in metode uporabe;
 3. uporabljeno logiko v primeru obdelave, ki se izvaja s pomočjo elektronskih instrumentov;
 4. identifikacijskih podatkov upravljavca podatkov, obdelovalcev podatkov in imenovanega zastopnika v skladu s členom 5(2);
 5. posameznikov ali kategorij posameznikov, ki se jim lahko posredujejo osebni podatki ali ki so z njimi seznanjeni kot imenovani predstavnik na ozemlju države, obdelovalcrv podatkov ali odgovornih oseb.

3. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico pridobiti:

 1. posodobitev, popravek ali, če je to potrebno, vključitev podatkov;
 2. izbris, pretvorbo v anonimno obliko ali blokiranje nezakonito obdelanih podatkov, vključno s podatki, katerih hramba ni potrebna za namene, za katere so bili podatki zbrani ali pozneje obdelani;
 3. potrdilo, da so bili o postopkih iz točk (a) in (b) obveščeni tisti, ki so jim bili podatki posredovani ali razširjeni, tudi glede njihove vsebine, razen v primeru, ko se takšna izpolnitev izkaže za nemogočo ali vključuje uporabo sredstev, ki so očitno nesorazmerna z varovano pravico;
 4. prenosljivost podatkov.

4. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da v celoti ali delno ugovarja:

 1. zaradi zakonitih razlogov lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, tudi če so povezani z namenom zbiranja;
 2. obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene pošiljanja oglaševalskega gradiva ali neposredne prodaje ali za izvajanje tržnih raziskav ali komercialnih sporočil.